Johan Stekelenburg Stichting

De Opbrengst van dit unieke event komt geheel ten goede aan het goede doel. Kiwanis Club Tilburg heeft samen met de Johan Stekelenburg Stichting de handen in één geslagen.

Veel te vroeg in 2003 moest Tilburg afscheid nemen van de innemende burgemeester Johan Stekelenburg. Een warme persoonlijkheid met een meer dan gemiddelde interesse voor de zwakken in de samenleving. Na zijn overlijden is de Johan Stekelenburg Stichting opgericht. Het heeft als doelstelling om kansarme kinderen vooruit te helpen en aan de maatschappij deel te laten nemen.

Een kans krijgen betekent ook “online” kunnen zijn

Het PC-project van de Johan Stekelenburg Stichting

Kansarme kinderen verdienen ook een kans om zich te ontwikkelen en een goede aansluiting te vinden bij de maatschappij. In de huidige maatschappij is het “online” zijn onontbeerlijk. Als in de thuisomgeving de middelen daartoe ontbreken dan kan de Johan Stekelenburg Stichting hulp bieden.

De Johan Stekelenburg Stichting coördineert en financiert het zogenaamde PC-Project voor kansarme kinderen vanaf groep 7. Goede gebuikte pc’s en laptops worden opgeknapt en voorzien van de juiste software. ROC studenten helpen bij de assemblage en Fontys Hogescholen regelt de pc’s en laptops en voorzien deze eveneens van educatieve software.

De adressen van de kinderen worden verkregen via vrijwilligersorganisaties en welzijn- en zorginstellingen.

Onder de regie van de Johan Stekelenburgstichting werken er dus vele vrijwilligers mee aan dit project en zijn zij in staat om voor ongeveer € 150 euro een kind een paar jaar vooruit te helpen en een echte kans te bieden.

Zou het niet geweldig zijn als we minimaal 100 kinderen verder kunnen helpen?

www.johanstekelenburgstichting.nl